Aktuality

PRAKTICKÝ ČIN "A takto si tu vládneme..."

  Do realizácie projektu Školy rodinných financií 2014 (ŠRF 2014) Odysea Mysle sa aktívne zapojila v tomto roku piatykrát za podpory Nadácie pre deti Slovenska. Aj v tomto roku sme sa zamerali na vzdelávanie našich dobrovoľníkov, ktorí prostredníctvom realizácie vlastných aktivít odovzdávali svoje získané vedomosti, zručnosti študentom zapojených do našich aktivít. čítať ďalej >>
  Galéria obrázkov

Online registrácia

  Regisztracia Spustili sme online registráciu na Slovenské Národné kolo OM 2015. Ďalšie informácie o registrácii a Národnom kole 2015 dostanete na e-mailovej adrese: odyseamysle@gmail.com.
  Registračný formulár

Nové dlhodobé problémy na rok 2014/2015

  ÚLOHA 1: ODCHÁDZAJÚCI VLAK
  (Divízie I, II, III; Cenový limit: 145 dolárov.)

  ÚLOHA 2: TECHNICKÉ PROBLÉMY
  (Divízie I, II, III, IV; Cenový limit: 145. dolárov)

  ÚLOHA 3: Klasika... PANDORINA SKRINKA
  (Divízie I, II, III, IV; Cenový limit: 125. dolárov)

  ÚLOHA 4: STRATIŤ SVOJE GULIČKY
  (Divízie I, II, III, IV; Cenový limit: 145 dolárov.)

  ÚLOHA 5: NEMÝ FILM
  (Divízie I, II, III, IV; Cenový limit: 125 dolárov.)

  Podrobnejšie popisy Dlhodobých úloh 2014/2015 si môžete stiahnuť vo formáte .pdf.

Ponuka krúžkovej činnosti CVČ v Komárne na školský rok 2014/2015

  Prihlásiť sa môžete v CVČ Komárno Rozmarínová ulica č. 2 Komárno osobne alebo telefonicky na telefónnom čísle 035/7730396 denne od 7,00 do 16,00 hod.
  e-mail: cvckomarnokomarno@gmail.com
  čítať ďalej >>

Pozvánka na metodický seminár

  Vážená pani, vážený pán,
  touto cestou si dovoľujeme pozvať Vás na
  na odborný metodický seminár s prezentáciou
  medzinárodného vzdelávacieho programu ODYSEA MYSLE a jeho praktické využitie vo voľnočasových aktivitách v neformálnom vzdelávacom procese na rozvoj tvorivosti, kreativity a tímovej spolupráce.

  Termín konania seminára:
  13. septembra 2014 o 10:00 hod. v CVČ Komárno na Rozmarínovej ulici v Komárne.

  Tešíme sa na vašu účasť!

  Poznámka:
  V prípade kolektívu, ktorý má záujem o prezentáciu projektu u vás (min. 8 záujemcov), po dohode termínu sme ochotní vycestovať za vami!

  Bližšie info na e-maily: odyseamysle@gmail.com.

3. ročník Medzinárodného tábora tvorivosti štyroch miest

  Komárno (SK), Komárom (HU), Sebes (Rumunsko) a Kralupy nad Vltavou (ČR) dohodli na spoločnom projekte – vytvoriť nové trváce priateľstvá z radoch detí spomínaných miest prostredníctvom organizovania tvorivých táborov. Štafetový kolík prevzalo mesto Kralupy nad Vltavou. Počas pobytu na znak večného priateľstva zasadili pred domov sociálnych služieb Českú LIPU - strom priateľstva... čítať ďalej >>

Eurofest OOTM 2014: Results


Eurofest OOTM 2014: Výsledky

Národné kolo OM 2014


WF OOTM 2014

  35. Svetové finále OM (2014 World Finals OOTM),
  Iowa State University,
  May 28 - May 31, 2014.
  Dr. Sam Miklus pozdravuje a gratuluje všetkým víťazom súťaže a teší sa na stretnutie s vami.

Dajte kreativite zelenú! Prispejte 2 percentá dane deťom!

  Odysea Mysle je členom celosvetovej a európskej asociácie v tvorivom riešení úloh OOTM, Organizujeme školenia, semináre, sústredenia, celoslovenské súťaže a medzinárodné stretnutia mládeže:
  - 25 tímov, 200 detí a mládeže,
  - 50 mladých dobrovoľníkov z 10–tich miest Slovenska.

  Program OM sa rozšíril do celého sveta a teraz sa do tohto programu zapájajú deti v 79 štátoch na 4 kontinentoch sveta. V roku 2014 sme organizátormi medzinárdného stretnutia mládeže na Slovensku, na ktorom participuje 1000 mladých zo 16 krajín sveta.

  Pozrite si náš leták a dajte kreativite zelenú!

  Ako poukázať 2%?
  2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje. Podrobnosti nájdete na stránke www.rozhodni.sk.

  Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

  Ďakujeme za vašu podporu!

Dobrovoľníci OZ na KomPraxe

  Dňa 21.12.2013 sa pod záštitou organizácie Odysea Mysle Slovensko a občianskeho združenia Community port v priestoroch Centra voľného času v Komárne uskutočnil Predvianočný kreatívny workshop, cieľom ktorého bolo motivovať mladých ľudí intenzívnejšie sa zaujímať o umenie a kultúru, ako aj prispieť k získaniu nových vedomostí a zručností mladých ľudí v oblasti aktívneho občianstva a participácie, umenia a moderných hier. Realizácia workshopu bola financovaná prostredníctvom malých projektov Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre Prax podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Vzdelávanie.
  čítať ďalej >>

Ponuka krúžkovej činnosti Centra voľného času

  Centrum voľného času v Komárne ponúka pre žiakov veľmi pestré krúžkové činnosti. Podrobný rozpis krúžkových činností pre školský rok 2013/2014 nájdete na našej podstránke CVČ Komárno. Ďaľšie informácie o krúžkoch môžete dozvedieť v Centre voľného času v Komárne na Rozmarínovej ulici č. 2 alebo na telefónnom čísle 035/7730396.Archív udalostí

  Dve percentá z dane na Pravda.sk
   

Komárno

   

Odkazy:

  Webmaster