Aktuality

POZOR! Zmena termínu: Národné kolo OM 2015

  Slovenské Národné kolo OM 2015 sa bude konať v priestoroch SPŠ Komárno 10-12. apríla 2015. Slávnostný otvárací ceremoniál bude v sobotu o 9,00 hod. v Aule SPŠ Komárno. Verejná prehliadka projektov alternatívnej divadelnej tvorby OM bude v sobotu od 10,00 hod. do 18,00 hod. Vyhodnocovací ceremoniál sa začne v nedeľu o 9,00 hod.
  Srdečne Vás všetkých pozývame!
  (info: odyseamysle@gmail.com)
  Stiahnite si oficiálnu pozvánku s podrobným programom Slovenského Národného kola OM 2015.

Tábor ZA-ŽI-TO v Mojmírovciach

  Vo februári 2015 v čarokrásnom prostredí Mojmírovského kaštieľa sa uskutočnil Tábor ZA-ŽI-TO. Z celkového počtu 59 detí sa až 22 členov OM z Komárna zapojilo do zážitkového tábora Tábor ZA-ŽI-TO v Mojmírovciach ako súčasť Národného projektu PRAKTIK konaného pod hlavičkou Iuventy.
  čítať ďalej >>


Dajte kreativite zelenú! Prispejte 2 percentá dane deťom!

  Odysea Mysle je členom celosvetovej a európskej asociácie v tvorivom riešení úloh OOTM, Organizujeme školenia, semináre, sústredenia, celoslovenské súťaže a medzinárodné stretnutia mládeže:
  - 25 tímov, 200 detí a mládeže,
  - 50 mladých dobrovoľníkov z 10–tich miest Slovenska.

  Program OM sa rozšíril do celého sveta a teraz sa do tohto programu zapájajú deti v 79 štátoch na 4 kontinentoch sveta. V roku 2014 sme boli organizátormi medzinárodného stretnutia mládeže na Slovensku, na ktorom participovalo 1000 mladých zo 16 krajín sveta. Aj roku 2015 sa uskutoční tradičné slovenské Národné kolo OM, odkiaľ víťazi ďalej postupujú na Eurofest OM organizovaný v ruskom Čeljabinsku.

  Ako poukázať 2%?
  2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje. Podrobnosti nájdete na stránke www.rozhodni.sk.

  Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

  Ďakujeme za vašu podporu!

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

  Partnerom organizácie Odysea Mysle Slovensko je Regionálna rozvojová agentúra Komárno (RRA Komárno). O agentúre môžete viac dozvedieť na webovej stránke www.rrakn.sk alebo prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov:
  telefonicky: 035/77 33 105, mobil: 0917 329 715
  e-mailom: director@rrakn.sk
  alebo osobne:
  Regionálna rozvojová agentúra Komárno
  Nádvorie Európy – Nórsky dom 50/1, 945 01 Komárno


Eurofest OM 2015


WF OOTM 2015

  36. Svetové finále OM (2015 World Finals OOTM),
  USA Michigan State University, East Lansing,
  Termín: 19- 24. mája 2015

  Umiestnení na 1. mieste na Slovenskom národnom kole získavajú právo postupu na svetové finále.

Nové dlhodobé problémy na rok 2014/2015

  ÚLOHA 1: ODCHÁDZAJÚCI VLAK
  (Divízie I, II, III; Cenový limit: 145 dolárov.)

  ÚLOHA 2: TECHNICKÉ PROBLÉMY
  (Divízie I, II, III, IV; Cenový limit: 145. dolárov)

  ÚLOHA 3: Klasika... PANDORINA SKRINKA
  (Divízie I, II, III, IV; Cenový limit: 125. dolárov)

  ÚLOHA 4: STRATIŤ SVOJE GULIČKY
  (Divízie I, II, III, IV; Cenový limit: 145 dolárov.)

  ÚLOHA 5: NEMÝ FILM
  (Divízie I, II, III, IV; Cenový limit: 125 dolárov.)

  Podrobnejšie popisy Dlhodobých úloh 2014/2015 si môžete stiahnuť vo formáte .pdf.

Ponuka krúžkovej činnosti CVČ v Komárne na školský rok 2014/2015

  Prihlásiť sa môžete v CVČ Komárno Rozmarínová ulica č. 2 Komárno osobne alebo telefonicky na telefónnom čísle 035/7730396 denne od 7,00 do 16,00 hod.
  e-mail: cvckomarnokomarno@gmail.com
  čítať ďalej >>

Eurofest OOTM 2014: Results


Eurofest OOTM 2014: Výsledky

Národné kolo OM 2014
Archív udalostí

  Dve percentá z dane na Pravda.sk
   

Komárno

   

RRA Komárno

   

Odkazy:

  Webmaster