Aktuality

Eurofest OOTM 2014: Results


Eurofest OOTM 2014: Výsledky

Národné kolo OM 2014


WF OOTM 2014

  35. Svetové finále OM (2014 World Finals OOTM),
  Iowa State University,
  May 28 - May 31, 2014.
  Dr. Sam Miklus pozdravuje a gratuluje všetkým víťazom súťaže a teší sa na stretnutie s vami.

Dajte kreativite zelenú! Prispejte 2 percentá dane deťom!

  Odysea Mysle je členom celosvetovej a európskej asociácie v tvorivom riešení úloh OOTM, Organizujeme školenia, semináre, sústredenia, celoslovenské súťaže a medzinárodné stretnutia mládeže:
  - 25 tímov, 200 detí a mládeže,
  - 50 mladých dobrovoľníkov z 10–tich miest Slovenska.

  Program OM sa rozšíril do celého sveta a teraz sa do tohto programu zapájajú deti v 79 štátoch na 4 kontinentoch sveta. V roku 2014 sme organizátormi medzinárdného stretnutia mládeže na Slovensku, na ktorom participuje 1000 mladých zo 16 krajín sveta.

  Pozrite si náš leták a dajte kreativite zelenú!

  Ako poukázať 2%?
  2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje. Podrobnosti nájdete na stránke www.rozhodni.sk.

  Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

  Ďakujeme za vašu podporu!

Dobrovoľníci OZ na KomPraxe

  Dňa 21.12.2013 sa pod záštitou organizácie Odysea Mysle Slovensko a občianskeho združenia Community port v priestoroch Centra voľného času v Komárne uskutočnil Predvianočný kreatívny workshop, cieľom ktorého bolo motivovať mladých ľudí intenzívnejšie sa zaujímať o umenie a kultúru, ako aj prispieť k získaniu nových vedomostí a zručností mladých ľudí v oblasti aktívneho občianstva a participácie, umenia a moderných hier. Realizácia workshopu bola financovaná prostredníctvom malých projektov Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre Prax podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Vzdelávanie.
  čítať ďalej >>

Voľnočasové aktivity podporené grantovým programom BUS (2013)

  Vďaka Nadácii pre deti Slovenska a grantovej podpory v Grantovom programe BUS sme zrealizovali do konca dva projekty a to „Rôzni ale nie iný!“ a „Správna cesta“. Cieľom bolo voľnočasovými aktivitami rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život, prostredníctvom mladých ľudí pomôcť získať informácie z oblasti finančného vzdelávania... ďalej >>
  Fotky z podujatia si môžete pozrieť tu.

Projekt ODVÁŽ SA BYŤ INÝ - grantový program Škola pre budúcnosť

  Podarilo zorganizovať niekoľko workshopov, prezentácií o využití výchovno-vzdelávacieho programu Odysea Mysle v neformálnom vzdelávacom procese, pri realizovaní voľnočasových aktivít mimo vyučovania ale aj jej možnosti využitia vo vzdelávacom procese v rámci vyučovania pri budovaní tímu a na rozvoj tvorivosti a kreativity. Zorganizovali sme pre pracovníkov pracujúcich s mládežou a dobrovoľníkov odborný metodický seminár s prezentáciou OM a jeho praktické využitie aktivít v neformálnom vzdelávacom procese. Dobrovoľníci si vymenili skúsenosti, námety na činnosť a tieto dobré skúsenosti spracujeme do metodického materiálu. Výsledky tejto konferencie dobrých nápadov sme úspešne odprezentovali na medzinárodnom stretnutí mládeže v Nemecku, kde na základe úspešných reprezentantov sme vyhrali 1. miesto v riešení medzinárodných projektov a naše OZ OM Slovensko získalo poverenie organizovaním medzinárodného stretnutia mládeže v budúcom roku na Slovensku, ktorého sa zúčastní približne 1000 mladých ľudí z celého sveta.

Medzinárodný tábor kreativity

  Medzinárodný tábor kreativity štyroch priateľských miest: Sebes (Rumunsko), Komárno (Slovensko), Komárom (Maďarsko), Kalupy nad Vltavou (Česká republika).
  Fotky z podujatia si môžete pozrieť tu.

Stretnutie mladých ľudí v Martovciach

  Po roku opäť sa stretlo mladí ľudia z partnerských miest Weissenfels (Nemecko) a Komárno (Slovensko). Týždeň spoločne trávili čas v Martovciach vo Fesztyho parku a týždeň v Komárne v hoteli Panoráma. Počas pobytu zažili veľa zaujímavých hier, súťaží, spali nielen v hotely, ale si vyskúšali bývanie v jurte. Spoločne navštívili hlavné mesto Bratislavu, Hlavné mesto Budapesť, Esztergom, ale aj historické pamiatky mesta Komárno. Dvojtýždňový pobyt prehĺbil priateľstvá, ktoré dostali základy minulý rok v Nemecku.
  Fotky z podujatia si môžete pozrieť tu.

Národné kolo 2013 - 5-7. apríla 2013 - VÝSLEDKY

Eurofest OOTM 2013 - 26.4.2013 - 1.5.2013 v Nemecku

  21. Eurofest Odyssey of the Mind 2013 sa uskutočnil v nemeckom meste Joachimsthal, ktoré je približne 50 km od Berlína. Eurofest sa konal od 26. apríla do 1. mája 2013.
  Na Eurofestival vycestovali 4 slovenské tímy. V prezentácii dlhodobých úloch sa umiestnili:
  Tím Bilingual English Slovak School, Trnava - "Seaweed" získali 2. miesto.
  Tri tímy z CVČ Drahovce:
  - Plan SN,
  - Gracielunakaráto,
  - O2CY získali 1. miesto.
  Fotky z podujatia si môžete pozrieť tu.

Ponuka krúžkovej činnosti Centra voľného času

  Centrum voľného času v Komárne ponúka pre žiakov veľmi pestré krúžkové činnosti. Podrobný rozpis krúžkových činností nájdete na našej podstránke CVČ Komárno. Ďaľšie informácie o krúžkoch môžete dozvedieť v Centre voľného času v Komárne na Rozmarínovej ulici č. 2 alebo na telefónnom čísle 035/7730396.

Škola rodinných financií

  Úspešný projekt Rodinný poklad bol v CVČ Komárno odštartovaný v marci 2011 a zamerali sme sa na rozšírenie a prehĺbenie finančného vzdelávania medzi mladými ľuďmi. Doteraz sme do projektu zapojili 148 mladých ľudí, zorganizovali sme 6 zaujímavých podujatí. Akcie ako Môj život - Môj svet, Tajomstvo rodinného krbu, Peňaženka študenta, Fundraising dobrovoľníka, Svätojánska noc a Búrka nápadov znamenali hlboké zážitky pre všetkých. Projekt trvá do konca októbra 2011.Archív udalostí

  Dve percentá z dane na Pravda.sk
   

Komárno

   

Odkazy:

  Webmaster