Aktuality

Eurofest OOTM 2014: Results


Eurofest OOTM 2014: Výsledky

Národné kolo OM 2014


WF OOTM 2014

  35. Svetové finále OM (2014 World Finals OOTM),
  Iowa State University,
  May 28 - May 31, 2014.
  Dr. Sam Miklus pozdravuje a gratuluje všetkým víťazom súťaže a teší sa na stretnutie s vami.

Dajte kreativite zelenú! Prispejte 2 percentá dane deťom!

  Odysea Mysle je členom celosvetovej a európskej asociácie v tvorivom riešení úloh OOTM, Organizujeme školenia, semináre, sústredenia, celoslovenské súťaže a medzinárodné stretnutia mládeže:
  - 25 tímov, 200 detí a mládeže,
  - 50 mladých dobrovoľníkov z 10–tich miest Slovenska.

  Program OM sa rozšíril do celého sveta a teraz sa do tohto programu zapájajú deti v 79 štátoch na 4 kontinentoch sveta. V roku 2014 sme organizátormi medzinárdného stretnutia mládeže na Slovensku, na ktorom participuje 1000 mladých zo 16 krajín sveta.

  Pozrite si náš leták a dajte kreativite zelenú!

  Ako poukázať 2%?
  2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje. Podrobnosti nájdete na stránke www.rozhodni.sk.

  Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

  Ďakujeme za vašu podporu!

Dobrovoľníci OZ na KomPraxe

  Dňa 21.12.2013 sa pod záštitou organizácie Odysea Mysle Slovensko a občianskeho združenia Community port v priestoroch Centra voľného času v Komárne uskutočnil Predvianočný kreatívny workshop, cieľom ktorého bolo motivovať mladých ľudí intenzívnejšie sa zaujímať o umenie a kultúru, ako aj prispieť k získaniu nových vedomostí a zručností mladých ľudí v oblasti aktívneho občianstva a participácie, umenia a moderných hier. Realizácia workshopu bola financovaná prostredníctvom malých projektov Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre Prax podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Vzdelávanie.
  čítať ďalej >>

Ponuka krúžkovej činnosti Centra voľného času

  Centrum voľného času v Komárne ponúka pre žiakov veľmi pestré krúžkové činnosti. Podrobný rozpis krúžkových činností pre školský rok 2013/2014 nájdete na našej podstránke CVČ Komárno. Ďaľšie informácie o krúžkoch môžete dozvedieť v Centre voľného času v Komárne na Rozmarínovej ulici č. 2 alebo na telefónnom čísle 035/7730396.Archív udalostí

  Dve percentá z dane na Pravda.sk
   

Komárno

   

Odkazy:

  Webmaster